HEARTS-Dates

HEARTS

2024-2025

DATE

TIME

 

LOCATION

 

 

 

2024

FALL SEMESTER

 

 

July 29

10:00am Parent Meeting

10:45am Teacher Meeting

1:00pm - 2:30 pm Late Registration 

Parent and Teacher meeting

FBCBiloxi


August 5

 

8:30am-3:30pm  

First day of class

FBCBiloxi

 

August 12-26

8:30am-3:20pm

Classes meet

FBCBiloxi

 


September 2

8:30am-3:20pm

NO CLASSES

 

 


Sept 9-Nov 18

 

8:30am-3:20pm

Classes meet

 

FBCBiloxi

 

 
September 25           9:00am       See You At The Pole        CFA D'Iberville

 

 

 

2025

SPRING SEMESTER

 

 

Jan 13-Feb 24

8:30am-3:20pm

Classes meet

FBCBiloxi 

 

March 3

No classes

NO CLASSES

 

 

Mar 10-Apr 14

8:30am-3:30pm

Classes meet

FBCBiloxi 

 

April 21

No classes 

NO CLASSES

 

 

April 28-May 5

8:30am-3:30pm

           Classes meet         

FBCBiloxi 

 

April 28

6:00pm-8:00pm

End of year presentation

FBCBiloxi 

 

 

 

May 5

8:30am-3:30pm

Last day of classes

FBCBiloxi